Tjenester

Regnskap og årsoppgjør

Vi utfører alle typer daglige og periodevise regnskapsarbeid. Dette inkluderer bokføring, lønn, remittering, samt lovpålagt avstemming og rapportering mot det offentlige.

Hos oss kan du være trygg på at regnskapet alltid er a jour og i tråd med lovverket.

Vår metodikk tilstreber et daglig ajourholdt regnskap, slik at du har løpende oversikt over ditt selskaps økonomi.

Systemleveranse og support

Vi har solid kompetanse på Xledger, det mest omfattende skybaserte økonomisystemet i markedet. Systemet gjør at du kan jobbe fra PC, nettbrett og telefon. Det er også rikelig med gode rapporter med muligheter for drilldown på bilagsnivå.

Vår mangeårige erfaring med Xledger gjør at vi kan hjelpe deg med å skreddersy økonomisystemet for din bedrift.

Vi tilbyr også løpende oppfølging og support slik at du hele veien kan utnytte mulighetene et moderne økonomisystem gir.

Rådgivning

Vi tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester. Våre rådgivningstjenester inkluderer blant annet selskapsetablering, fusjon/fisjon, budsjettering, investeringsplanlegging og skatterådgivning.